Obrady uczestników międzynarodowego spotkania mające na celu uzgodnienie stanowisk w sprawie okołoprotezowego zakażenia stawu KONSENSUS

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Jest
    Czas realizacji: 48h
  • 110,00 zł 100,00 zł

Redaktorzy Wydania Polskiego: 
Dr n. med. Jerzy Białecki
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

ISBN: 978-83-63367-01-5
Objętość: 352 strony
Rok wydania: 2015

Redaktorzy Wydania Polskiego: 
Dr n. med. Jerzy Białecki
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński

ISBN: 978-83-63367-01-5
Objętość: 352 strony
Rok wydania: 2015Przewodniczący:

Javad Parvizi, MD, FRCS

Thorsten Gehrke, MD

 

 

„W pełni akceptuję treść dokumentu. Uważam go za niezwykle potrzebny i pożyteczny”.

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

Prezes Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego

 

 

„Akceptuję tłumaczenie polskie i wdrożenie konsensusu – »Proceedings of the International Consensus Meeting

on Periprosthetic Joint Infection«”.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk

Konsultant Krajowy w dziedzinie

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

 

Wielu naszych poprzedników w dziedzinie ortopedii na świecie przez lata zmierzało do poprawienia jakości życia chorych, cierpiących z powodu bólu i problemów z porusza­niem się spowodowanych zniszczeniem stawu biodrowego lub kolanowego.

Współpraca lekarza z inżynierem w zakresie dopracowania mechanicznego rozwią­zania mającego na celu produkcję protez zastępujących zniszczone stawy trwała wiele lat. Liczne ośrodki ortopedyczne oraz koncerny przemysłowe doprowadziły do zrealizo­wania zasadniczych założeń: spełnienia oczekiwań chorych w zakresie uwolnienia od bólu, poprawienia zakresu ruchu i sprawności oraz wydolności ruchowej dzięki wszcze­pieniu protezy oraz poszerzenia możliwości leczniczych o zastosowanie protezoplastyki nieodwracalnie zniszczonych powierzchni stawowych. (…)

Znaczny odsetek obluzowań stanowią zakażenia okołoprotezowe. W miarę doskona­lenia metod diagnostycznych, na przykład sonikacji usuniętych implantów, wielokrotnie okazuje się, że znaczna liczba obluzowań uważanych za asepyczne to obluzowania septyczne.

Problematyka powikłań okołoprotezowych dużych stawów, w tym powikłań za­palnych, stała się kluczowa w dążeniu do optymalizacji leczenia, spełnienia oczekiwań chorego, zadowolenia lekarza i ograniczenia roszczeń sądowych. Powikłanie zapalne zniweczy nawet najdokładniej wykonaną protezoplastykę.

W obecnych czasach, kiedy powszechne są wysokie umiejętności warsztatowe im­plantacji protez stawowych, umiejętność skutecznego zapobiegania powikłaniom zapal­nym staje się kluczem do sukcesu.

Nawet doskonale wszczepiona proteza „zropieje”, jeśli pominięte zostaną zasady pro­filaktyki zakażeń na każdym etapie wykonywania procedury: w okresie przedoperacyj­nym, śródoperacyjnym i pooperacyjnym. (…)

 

Prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński

 

Z przedmowy do wydania polskiego