Praktyczny poradnik rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin. Studium przypadków, część II

  • Dodaj recenzję:
  • Waga: 0.7 kg
  • Dostępność: Jest
    Czas realizacji: 24 h
  • 30,00 zł
Studium przypadków, część II

Oddajemy do rąk Czytelników drugą część „Praktycznego poradnika rozpoznawania chorób leczonych preparatami immunoglobulin”. Poradnik zawiera opisy przypadków z zakresu hematologii, immunologii oraz neurologii, uzupełnione krótkimi artykułami z zakresu pierwotnych niedoborów odporności, pierwotnej małopłytkowości immunologicznej oraz przewlekłej zapalnej neuropatii demielinizacyjnej.

Mamy nadzieję, że forma publikacji zachęci Czytelników do zapoznania się z naszym poradnikiem i przyczyni się do dalszego pogłębiania wiedzy.

Redakcja naukowa:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Prof. dr hab. n. med. Anna Kamińska
Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan
Dr n. med. Andrzej Mital
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Prof. dr hab. n. med. Maciej Siedlar
Lek. med. Ewa Stefańska-Windyga
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

Objętość: 130 stron
ISBN 978-83-63367-06-0
Rok wydania: 2016