KONSENSUS | Ustalenia II Międzynarodowego Spotkania w sprawie infekcji mięśniowo-szkieletowych

  • Dodaj recenzję:
  • Waga: 3.6 kg
  • Dostępność: Jest
    Czas realizacji: 24 h
  • 300,00 zł 250,00 zł

Przewodniczący:

Javad Parvizi, MD, FRCS
Thorsten Gehrke, MD

 

Redaktorzy wydania polskiego:

Dr n. med. Jerzy Białecki
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński
Prof. dr hab. n. med. Wojciech J. Marczyński


Pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego

Objętość: 1084 strony

Okładka twarda

ISBN 978-83-63367-30-5

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

z wielką satysfakcją, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, przekazuję Państwu „Ustalenia II Międzynarodowego Spotkania w sprawie Infekcji Mięśniowo-Szkieletowych”. Jest on efektem pracy wybitnych, światowych specjalistów w tej dziedzinie, w tym również naszych kolegów. Nad tym dziełem pracowali przedstawiciele PTOiTr − prof. Wojciech Marczyński, dr Jerzy Białecki i prof. Jacek Kruczyński. Wspomnieć tutaj należy także tych, którzy w pocie czoła tłumaczyli tę publikację na język polski. Im wszystkim bardzo dziękuję.

Opracowany i przetłumaczony na język polski „Konsensus” ma duże znaczenie praktyczne. Jest podręcznikiem pomagającym lekarzom podejmować codzienne, często niełatwe decyzje. Istotna wartość „Konsensusu” polega na dostarczeniu odbiorcom informacji z zakresu prawa.

Zachęcam do lektury i korzystania ze zgromadzonej wiedzy dotyczącej trudnych sytuacji klinicznych. Mam jednocześnie nadzieję, że diagnostyka i leczenie w Polsce zbliżą się do uznanych standardów, jeśli decyzje kliniczne będą podejmowane w oparciu o „Konsensus”.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wartościowego podręcznika. Dziękuję także firmie Medisfera za konsekwencję i profesjonalizm w przygotowaniu „Konsensusu” dla polskich lekarzy.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii
w latach 2019–2020

---- z Przedmowy do wydania polskiego

 

 

Polskie wydanie „Ustaleń II Międzynarodowego Spotkania w sprawie Infekcji Mięśniowo-Szkieletowych” to bardzo ważny krok mający doprowadzić do ujednolicenia postępowania lekarzy oraz ukierunkowania leczenia powikłań infekcyjnych narządu ruchu. Jest to także przedsięwzięcie naszego środowiska, włączające je w bieżący nurt wiedzy, nauki i praktyki postępowania. W 2019 roku po raz pierwszy w Polsce przekroczyliśmy liczbę 100 000 implantacji endoprotez dużych stawów. Wiemy, co to może oznaczać, przy założeniu występowania stałego odsetka powikłań infekcyjnych i nieinfekcyjnych – narastającej potrzeby świadczeń endoprotezoplastyk rewizyjnych w nadchodzących latach.

Spis zasad stanowi zbiór opinii szerokiego grona ekspertów z całego świata, w tym także specjalistów polskich. Publikacja ta ma pomóc w podejmowaniu optymalnych decyzji w większości dających się przewidzieć scenariuszy klinicznych.

Osobisty wkład w powstanie tego spisu opinii mają polscy ortopedzi: dr n. med. Jerzy Białecki, prof. Jacek Kruczyński i prof. Wojciech Marczyński, którzy brali bezpośredni udział w jego tworzeniu.

Podręcznik stał się dostępniejszy wszystkim ortopedom w Polsce dzięki osobistej inicjatywie Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. Leszka Romanowskiego oraz Zarządu PTOiTr, którzy podjęli decyzję o jego tłumaczeniu i sfinansowali pierwsze polskie wydanie.

Z całą pewnością „Ustalenia II Międzynarodowego Spotkania w sprawie Infekcji Mięśniowo-Szkieletowych” mogą stać się podstawą do stworzenia i/lub uzupełnienia podręczników z naszej dziedziny, będąc core-curriculum wiedzy w tej dziedzinie. Będą mogły wówczas stać się narzędziem edukacyjnym w nowym programie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Obecność polskiego tłumaczenia jest potrzebą chwili również w bieżącej sytuacji epidemicznej, nakładającej na nasze środowisko szczególną odpowiedzialność w sposobach i technikach leczenia infekcji układu mięśniowo-szkieletowego.
Z całą mocą rekomenduję „Ustalenia II Międzynarodowego Spotkania w sprawie Infekcji Mięśniowo-Szkieletowych” jako pozycję, z którą powinien zapoznać się każdy specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
Konsultant Krajowy w dziedzinie Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu

---- z Przedmowy do wydania polskiego

 

Spis treści